reduta-logo

PARK TO NIE TYLKO ALEJKI I ŁAWKI
TO TAKŻE MIEJSCE, W KTÓRYM MIESZKAŃCY MOGĄ POZNAĆ LOKALNE GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT,
NAUCZYĆ SIĘ UPRAWY WARZYW CZY PROCESU KOMPOSTOWANIA ORAZ DOWIEDZIEĆ SIĘ,
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ORAZ ŻYĆ EKOLOGICZNIE.

mapa

MIEJSCE

Działka o powierzchni 77 598 m2.
Park Reduta będzie bezpośrednio włączony do planowanego systemu parków rzecznych – Potok Sudoł Dominikański,
dzięki czemu płynnie wpisze się w niego, współtworząc zieloną wstęgę pomiędzy miejskimi zabudowaniami.

ikona

PIERWSZY PARK EDUKACYJNY W KRAKOWIE

Mieszkańcy i architekci, we współpracy z organizacjami społecznymi i Zarządem Zieleni Miejskiej, stworzą wyjątkowe miejsce: zieloną wyspę wśród miejskich zabudowań. Park otwarty dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas, dowiedzieć się czegoś na temat natury i kultury regionu lub po prostu odpocząć i wyciszyć się na łonie przyrody.

ikona

Rzędy grządek, rośliny uprawne charakterystyczne dla naszego regionu, a także wielofunkcyjny pawilon edukacyjny – to tylko niektóre elementy, które mogą znaleźć się w nowym Parku Reduta.
Dzięki nim dzieci będą wiedziały, skąd w sklepie bierze się marchewka, że krowa nie jest fioletowa i nie daje czekolady, a świnka nie występuje wyłącznie na plastikowej tacce w próżniowym opakowaniu.

Miejsce, gdzie lokalni wystawcy mogliby promować regionalną kulturę i kuchnię, gdzie odbywałyby się warsztaty edukacyjne dla dorosłych oraz dla dzieci.

 

ikona
  • Częściowo dziki fragment z dużą łąką rekreacyjną
  • Teren spacerowy o charakterze otwartych błoń
  • Miejsce, gdzie mieszkańcy mogliby urządzać pikniki
  • Wybieg dla psów
  • Plac zabaw
  • Boisko
  • Rewitalizacja szańca obronnego
  • Oświetlone alejki dla pieszych i rowerzystów łączące park z Doliną Sudołu Dominikańskiego
  • Wielopokoleniowa przestrzeń

Harmonogram

ikona
harmonogram